Ισολογισμός 2012 (pdf)

Ισολογισμός 2013 (pdf)

Ισολογισμός 2014 (pdf)

Πρόσκληση 30-9-2015 (pdf)

ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ A.E.
ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ήτα 1, 16777 Ελληνικό

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121977701000 

helbalc@hbh.gr